Vil du illustrere for Bøygen?

die
Richard Diebenkorn, Seated woman wearing polka-dot blouse, 1967.

Ein av mange nye ting i det siste er at eg er blitt illustrasjonsansvarleg for litteraturtidsskriftet Bøygen. Noko som sjølvsagt er veldig spennande og artig.

Mi oppgåve er i hovudsak å samle inn illustrasjonar og velje ut dei som kan vere aktuelle for den kommande utgåva. I høve dette så ønskjer eg å utlyse her blant anna at vi søker illustrasjonar. Temaet for neste utgåve er MYTER og det står heilt ope for tolkning. Vi ønsker illustrasjonar, fotografi, skisser, måleri, kva enn du har som du har som du trur kan passe. Alle bidrag som blir tatt med i utgåva vil sjølvsagt bli ordentleg akkreditert i tidsskriftet.

Dersom du ønskjer å bidra med illustrasjonar til Litteraturtidsskriftet Bøygen, er det berre å sende inn! Fristen for innsending er 20. august og bidrag kan sendast anten direkte til min epost: post (@) kristinaaurore.com eller til boygen.bidrag (@) gmail.com. Du har sjølvsagt også høve for å sende inn tekstbidrag, tema og innsendingsfrist er det same. Tekstbidrag sendast direkte til Bøygen sin bidrags epost.

Håper på mange flotte illustrasjonar og fotografier i inboxen framover!

One comment