den tabulagte feminismen, historiske kvinner og kvinner i media