halloween, raudvin og kornete svartkvitt bilder

UntitledUntitledUntitledUntitledUntitled

 

her er pokre bildet frå halloweenfesten til luca. halloweenfestar burde bestå av altfor kornete svartkvitt fotografier, av røykmaskiner, fargalyspærer, god musikk, innandørs sigging, kostymer, raudvin drukke frå tynne, høge syltetøyglas, smale gangar fulle av kåper og sko og berføtt springing for å rekke siste trikken til siste tbana heim. men mest av alt burde dei bestå av fine folk og god stemning.

translation:
here are some pictures from luca’s halloween party. halloween parties should consist of grainy black and white photographs, smoke machines, good music, coloured light bulbs, indoor smoking, costumes, drinking red wine from tall and thin jam-glasses, narrow hallways filled with coats and shoes and running barefoot through the streets to catch the last tram to the last metro home. but most of all it should consist of nice people and a good vibe. 

3 comments