kjærleik, håp, toleranse, openheit, kjensler, sorg