når tida går så endelaust seint og verda er så endelaust stille.