eld, bølger i stilt vatn og alt inn i mellom der igjen